Over STIP & haar Partners

Wat is STIP?

De Stichting Innovatie en Promotie De Wetering-Haarrijn (STIP) maakt De Wetering-Haarrijn een stukje mooier. We ondersteunen vernieuwende initiatieven. Dit doen we samen met onze partners. De initiatieven financieren we met gelden uit het Ondernemersfonds.
Duurzaamheid, samenwerking en innovatie: daar staan wij voor.

 

Voor wie is STIP?

STIP is er voor ondernemers op bedrijventerrein De Wetering en in Haarrijn – zowel eigenaren als huurders. Wij werken niet met lidmaatschappen: heeft u een onderneming op De Wetering – Haarrijn, dan behartigt STIP automatisch uw belangen.

 

Onze missie

stimuleren van innovatie om zo het gebied te ontwikkelen en te verduurzamen
promotie van De Wetering-Haarrijn als aantrekkelijk vestigingsgebied.

 

Onze partners

Het Ondernemersfonds Utrecht (OFU) draagt bij aan een beter vestigingsklimaat. De gelden uit dit fonds komen uit de OZB voor niet-woningen. Onder het Ondernemersfonds Utrecht hangen ongeveer zeventig ‘trekkingsgebieden’. Voor De Wetering-Haarrijn zijn de Vereniging Parkmanagement De Wetering-Haarrijn en STIP trekkingsgerechtigden. Bij het fonds kunnen we een bestedingsvoorstel indienen voor een duurzaam initiatief. Het fonds toetst deze aanvraag. Bij akkoord voeren we het plan uit.

Businessclub De Wetering-Haarrijn (BCDW) stimuleert ontmoetingen met ondernemers. Zo leren de leden van de businessclub elkaar beter kennen en is het makkelijker zakendoen.

De Vereniging Parkmanagement De Wetering (VPW) onderhoudt het bedrijventerrein De Wetering-Haarrijn. Niet de gemeente, maar de vereniging regelt alle operationele en strategische zaken. Zo zorgt de VPW voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Het bestuur van STIP

STIP is opgericht in september 2013. Het bestuur van STIP bestaat uit van links naar rechts:

Edward van Tuinen
Peter Cullens
Jan van der Roest

 

Edward van Tuinen is Global Manager Real Estate & Facilities van de internationale zorgonderneming Mediq. Hij maakt deel uit van STIP namens de Vereniging Parkmanagement De Wetering. ‘Ons bedrijventerrein heeft een excellente beeldkwaliteit. Het is een voorbeeld voor parkmanagement in Nederland. Met STIP kunnen we nóg meer kwaliteit nastreven.’

Peter Cullens is eigenaar van Cullens + Verweij administratieve dienstverlening op bedrijventerrein De Wetering. Hij maakt deel uit van STIP vanuit zijn betrokkenheid bij het terrein als penningmeester. ‘Vanaf 2007 zijn we op De Wetering gevestigd en ik voel me hier helemaal thuis. Er is een echt “wij-gevoel”.’

Jan van der Roest is Business Unit Manager bij Veolia Papier & Plastics Recycling Nederland B.V., de onderneming die zich inzet om te komen tot een circulaire economie op oud papier- en kunststoffengebied.
Hij maakt deel uit van STIP omdat hij voorzitter is van Business Club De Wetering Haarrijn. Veolia Papier & Plastics Recycling Nederland B.V. (voorheen Van Scherpenzeel BV) is op De Wetering gevestigd vanaf de start van het bedrijventerrein in 2001: ‘We zochten een locatie met een kwalitatief hoogwaardige uitstraling omdat die paste bij de visie van ons bedrijf. We zijn er trots op dat we in zo’n mooi pand zijn gevestigd, te midden van andere professionals op allerlei gebied. Ook is het erg plezierig om elkaar te ontmoeten bij BCDW. Ik vind het fijn om mensen met elkaar te verbinden. Mijn motto is dan ook: geven loont.’